Dzisiaj jest czwartek, 4 czerwca 2020r.
Za moim oknem temperatura 22,94°C

"Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda..."
W. Brabrook
Termometr 8-kanałowy

Termometr
8-kanałowy

[czerwiec 2000]

Termometr mierzący temperaturę w 8 punktach powstał na bazie woltomierza LED opartego na przetworniku ICL7107. Typowa aplkacja dla tego układu została przerobiona początkowo na termometr jednokanałowy, a następnie po zastosowaniu układu przełączającego opisanego poniżej powstał 8-kanałowy termometr domowy mierzący temperaturę na podwórzu, balkonie, w kuchni, w lodówce, w zamrażalniku oraz w trzech pokojach.

Jako główne założenie układu przełączającego przyjąłem, że analogowy sygnał z poszczególnych czujników będzie wybierany elektronicznie. W tej sytuacji najwygodniej było dobrać takie czujniki, aby nie było potrzeby kalibrowania przetwornika A/C dla każdego czujnika z osobna. Do tego celu dobrze nadawały się układy LM335, które dla danej temperatury dają określony przez producenta jednakowy spadek napięcia. Po zastosowaniu tych układów rolę przełącznika elektronicznego można było ograniczyć tylko do odpowiedniego łączenia wejścia pomiarowego przetwornika A/C z wyjściem jednego z ośmiu czujników. Zrealizowane to zostało przy użyciu 8 kanałowego multipleksera analogowego (4051), który jest adresowany za pośrednictwem rewersyjnego licznika BCD (4510). Z wyjść tego układu podawany jest także sygnał do dekodera kodu BCD na kod 1 z 10 (4028), którego zadaniem jest sterowanie diodami LED sygnalizującymi aktualnie wybrany czujnik temperatury. Pracą licznika steruje bezkrańcowe pokrętło, które w zależności od kierunku obrotów ustawia tryb pracy licznika - góra/dół. Aby mechanizm ten prawidłowo działał pomiędzy sygnałem z fotodiod a licznikiem pośredniczy jeszcze przerzutnik monostabilny zbudowany na bramkach NAND z układem Schmitta (4093).

© 2oo2-2o1o