Dzisiaj jest wtorek, 11 sierpnia 2020r.
Za moim oknem temperatura 22,72°C

"Im więcej się dziś czyta książek, tym bardziej odnosi się wrażenie, że analfabetom nie dzieje się krzywda..."
W. Brabrook
    projekty internetowe
    flash
» aplikacje
    certyfikaty
    inne

Aplikacje

Poniżej przedstawiam aplikacje zrobione głównie jako zaliczenia lub projekty na laboratoriach na studiach.

Klient ECHO / Serwer ECHO

[kwiecień - czerwiec 2004]

Usługa sieciowa echo działa w następujący sposób: jeden komputer (klient) wysyła ciąg znaków pod wskazany adres innego komputera (serwera echo) i ten ma za zadanie odesłanie tego samego ciągu z powrotem do nadawcy.

Przedstawione poniżej trzy programy sieciowe dają możliwość udostępniania oraz korzystania z usługi echo.

Jednowątkowy serwer ECHO

BS_SerwerECHO - jednowątkowy - po uruchomieniu tego programu i podaniu numeru portu, na którym chcemy udostępniać usługę echo, nasz komputer będzie pełnił rolę serwera jednowątkowego, czyli jednocześnie będzie mógł być obsługiwany tylko jeden klient. Zwykle usługa echo jest udostępniana na porcie 7.
Serwer rozpoznaje nazwę domenową i adres IP klienta, który nawiązał połączenie. Pokazuje również ciąg znaków odbieranych i odsyłanych przez serwer.
Zakończenie pracy następuje po naciśnięciu Ctrl+C.

BS_SerwerECHO - wielowątkowy - ten program pozwala nam na obsługę wielu klientów jednocześnie. Maksymalna liczba obslugiwanych klientów jest podawana przez użytkownika po uruchomieniu programu.
Podobnie jak serwer jednowątkowy, tak i ten rozpoznaje i wyświetla nazwę domenową i adres IP podłączanego klienta. Dodatkowo pokazywana jest aktualna liczba podłączonych klientów. Dla przejrzystości serwer ten nie pokazuje jaki ciąg znaków odbiera i odsyła a jedynie wyświetla kwadraciki sygnalizujące odbieranie wiadomości.

Aby zakończyć pracę serwera należy nacisnąć klawisz Esc.

BS_KlientECHO to program, który pozwoli nam nawiązać połączenie z serwerem echo. Po uruchomieniu programu należy podać adres serwera echo i numer portu, na którym udostępniana jest ta usługa.
Program pozwala nam na wysyłanie wiadomości o maksymalnej długości 100 znaków. Kończenie pracy następuje po wysłaniu pustej wiadomości.

Aby przetestować programy na jednym komputerze należy uruchomic któryś z serwerów echo. Następnie należy uruchomić klienta echo i jako adres serwera wpisać localhost lub 127.0.0.1. Oczywiście numery portów serwera i klienta muszą być takie same.
Wszystkie aplikacje zostały napisane w Visual C++ w trakcie trwania laboratoriów Programowania Sieciowego. Działają one w oparciu o protokół TCP/IP i bibliotekę Winsock w wersji 2, czyli można je uruchomić pod Windows 98 i nowszych.

Regula Falsi

[wrzesień 2003]

Program Regula Falsi został napisany w Visual C++. Służy do interaktywnej demonstracji sposobu wyznaczania miejsc zerowych funkcji przy użyciu metody zwanej regula falsi (więcej o metodzie w pliku RegulaFalsi.pdf).
Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji, określenia przedziału, w którym będzie znajdowane miejsce zerowe, oraz precyzji z jaką zostanie ono określone.
Istnieje możliwość śledzenia kolejnych etapów obliczeń krok po kroku, jak również w trybie automatycznym (Auto). W przypadku trybu Auto obliczenia są wykonywane do momentu wyznaczenia miejsca zerowego z zadaną precyzją, pod warunkiem, że uda się to zrobić w maksymalnie 200 krokach. Jeżeli liczba iteracji przekroczy 200, wówczas tryb Auto nie będzie już aktywny.

Regula Falsi

Niniejszy program został napisany przeze mnie, Maćka i Tomka na zaliczenie laboratorium Metod i Języków Programowania.

© 2oo2-2o1o